НВП «Аріадна®». Здоров'я в кожен дім!
Комбінований імуностимулятор.
Швидке підсилення імунітету.
Проти грипу та ГРВІ.
Високоефективний імуностимулятор. Рекомендований для підсилення захисних сил організму при грипі, гострих респіраторно-вірусних інфекціях, бронхообструктивним захворюваннях.

Іммунотін

Компоненти Іммунотін мають природне походження.
Склад. Одна капсула містить:
- комплекс низькомолекулярних пептидів (глікоолігопептидів) - 50 мг(mg);
- бета-глюкан - 50 мг(mg);
- екстракт кордіцепсу (Cordyceps chino) - 40 мг(mg);
- лактоферин - 30 мг(mg);
- бурштинова кислота - 25 мг(mg);
- кверцетин - 25 мг(mg);
- допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, магнію стеарат, кремнію діоксид, тальк - 30 мг(mg).
Форма випуску: капсули.

Фармакологічні властивості компонентів.
Імуностимулюючі та противірусні властивості Іммунотін зумовлені синергічною композицією його компонентів. Біологічно активні складники Іммунотін мають органічну природу - їх виділено з рослинної, молочної сировини та біомаси синергічної композиції штамів корисної мікрофлори: Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium adolescentis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus sakei, Lactobacillus casei (глікоолігопептиди).

Комплекс глікоолігопептидів (ГОП) отримано шляхом скерованої деструкції клітинних стінок композиції бактерій. ГОП належать до класу потужних імунотропних сполук. Вони стимулюють імунітет і забезпечують захист від чужорідних мікробних інфекційних агентів. Потрапляючи в організм, ГОП імітують природний процес виявлення фрагментів оболонки бактерій. Імуномодулююча дія реалізується завдяки зв'язуванню ГОП із внутрішньоклітинними Nod 1- та Nod 2-подібними рецепторами організму. Вони ініціюють сигнальний каскад реакцій синтезу імунокомпетентними клітинами ключових прозапальних цитокінів (ІЛ-1, ІЛ-6, ІЛ-12) та активацію механізмів імунного захисту організму, що завершується активацією нуклеарного фактора NF-kB і виробленням фактора некрозу пухлин (ФНП) та колонієстимулюючих факторів. Механізм дії ГОП також пов'язаний зі зворотним гальмуванням функцій ядерних імпортинів і відповідної блокади ядерного імпорту та експорту вірусних полінуклеотидів і білків. ГОП стимулюють утворення в організмі a-, b- та g-інтерферонів. Основними продуцентами інтерферонів є клітини епітелію кишечнику, гепатоцити, Т-лімфоцити, нейтрофіли та гранулоцити. ГОП відновлюють співвідношення Т-супресори/Т-хелпери; ефективно протидіють багатьом патогенам.
Гемопоетична активність ГОП забезпечується їх здатністю індукувати секрецію макрофагами гемостимулюючих цитокінів і, зокрема, колонієстимулюючих факторів та інтерлейкіну-1 [5].
Також відомі ад'ювантні властивості ГОП - посилення вироблення антитіл при імунізації [2, 5].

Бета-глюкан - це високомолекулярний полісахарид природного походження. Молекули бета-глюкану не зазнають ферментативної фрагментації у травному каналі. Їх захоплюють клітини слизової оболонки кишечнику й активно переносять у підслизовий шар, у якому молекули бета-глюкану активують макрофаги, а через них - лімфоцити, відповідальні за захист ендотелію, тобто за місцевий імунітет. Завдяки механізму репопуляції активовані лімфоцити зі слизової оболонки кишечнику розповсюджуються у слизові оболонки різних органів, забезпечуючи таким чином їх захист від інфекцій [14]. З одного боку, активується фагоцитарна функція макрофагів, з другого - починають посилено синтезуватися і вивільнятися такі речовини, як цитокіни (інтерлейкіни, інтерферон), що є сигналом для інших клітин імунної системи, наприклад, Т-лімфоцитів, фактора росту епідермальних клітин, фактора ангіогенезу [15].

Екстракт кордицепсу. Завдяки дії екстракту кордицепсу синтезується низка біологічно активних речовин. Ці сполуки активують імунні клітини організму людини, які збільшують продукцію цитокінів та інтерферону, посилюють резистентність до різних патогенних мікроорганізмів, підвищують адаптаційні можливості організму, мають антиоксидантну активність [16].

Лактоферин є відомою імуномодуляторною органічною сполукою. Противірусна активність лактоферину реалізується шляхом запобігання ним адгезії вірусних частинок на поверхню клітин-мішеней. Крім взаємодії з клітинними рецепторами, лактоферин безпосередньо зв'язується з вірусними частинками і запобігає їх проникненню в клітини [18]. Останнім етапом у розвитку противірусної активності білка є пригнічення вірусної реплікації вже після потрапляння вірусу в клітину [20]. Протизапальний ефект цього білка реалізується за рахунок стимулювання синтезу протизапальних цитокінів (IL-4 та IL-10) і пригнічення синтезу прозапальних цитокінів (TNF, IL-1P) [19].

Кверцетин (3,3',4',5,7-пентагідроксифлавон) - флавоноїд рослинного походження. Сприяє підвищенню активності фагоцитів, Т- і В- лімфоцитів; синтезу антитіл. Пригнічує ензими (ліпооксигеназу), прозапальні медіатори та вивільнення гістаміну, що знижує ризик розвитку запальних процесів. Кверцетин сприяє усуненню набряків при сінній лихоманці та інших алергопатологіях. Підвищує тонус судин, має антиоксидантну та мембраностабілізуючу дію на сполучну тканину судин, знижує проникність судин. Крім того, кверцетин пригнічує синтез лейкотрієнів, які мають значно сильнішу запальну дію, ніж гістамін, і можуть провокувати розвиток бронхіальної астми [11].

Бурштинова кислота (бутандіова кислота) є учасником циклу трикарбонових кислот, що забезпечує клітини енергією, сприяє пришвидшенню утилізації продуктів перекисного окиснення ліпідів, зменшує прояви запального процесу завдяки нормалізації вироблення серотоніну та гістаміну [12, 13]. Бурштинова кислота має імуномодуляторні властивості. Забезпечує метаболічний, антигіпоксичний та антиоксидантний ефект. Метаболічна дія полягає в тому, що в клітини надходить речовина, яка вступає у цикл Кребса, в якому синтезується АТФ. Антигіпоксична дія бурштинової кислоти полягає в тому, що вона покращує тканинне дихання, тобто транспортування кисню з крові до клітин. Антиоксидантна дія полягає в пригніченні вільних радикалів, які руйнують клітини.

Синергічна композиція компонентів препарату Іммунотін сприяє підвищенню функціональної активності (бактерицидної, цитотоксичної) «головних» клітин вродженої імунної системи, фагоцитів. Сприяє підвищенню синтезу специфічних антитіл і нормалізації балансу Th1/Th2-лімфоцитів у бік переваги Th1. ГОП стимулюють лейкопоез та відновлюють кількість гранулоцитів шляхом активації вироблення колонієстимулювальних факторів [1, 2, 9]. Завдяки наявності шести активних компонентів, синергічна композиція сприяє посиленню синтезу антитіл до вірусів, збільшує синтез IgA та IgM на слизових оболонках ЛОР-органів [3, 4, 6-8]. Отже, компоненти Іммунотін сприяють підвищенню загальної опірності організму [6-8, 10].

При застосуванні Іммунотін при бронхообструктивних захворюваннях встановлено зниження рівнів IL-4 та IL-5, а також підвищення рівня IL-12, зниження вироблення опасистими клітинами гістаміну при незмінному рівні імуноглобуліну Е. Стабілізується вивільнення гістаміну, що сприяє зникненню симптомів недуги. Завдяки такому ефекту значно підвищується якість життя пацієнта. Синергічна композиція компонентів препарату Іммунотін сприяє зменшенню частоти нападів, зменшенню дози застосовуваних інгаляційних бронхолітиків, позитивно впливає на показники функції зовнішнього дихання. Застосування Іммунотін посилює захисну систему організму, дає змогу впоратися з хворобою швидше і запобігає розвитку ускладнень.

Компоненти Іммунотін не токсичні, не накопичуються в тканинах, не зумовлюють звикання.

В цілому, компоненти Іммунотін забезпечують імуномодулюючу, противірусну, інтерферогенну, гемопоетічну дію; виявляють колоніестимулюючу, антигіпоксичну, протизапальну, антиоксидантну та мембраностабілізуючу активність; стимулюють активність нуклеарних факторів, вироблення фактора некрозу пухлин (ФНП); підсилюють вироблення антитіл при імунізації. Тому комплексне застосування препарату при бронхообструктивних захворюваннях і гострих респіраторних вірусних інфекціях обґрунтоване й доцільне.

За рахунок вищеописаних властивостей Іммунотін має високу ефективність і рекомендується до широкого застосування.

Показання:
- грип, гострі респіраторні вірусні інфекції;
- запальні захворювання дихальної системи бактеріального та вірусного походження - гайморит, фарингіт, ларингіт, тонзиліт (ангіна), бронхіт, запалення легенів.
Рекомендовано приймати як джерело антиоксидантів та біологічно активних речовин. Сприяє зміцненню імунітету та загальній опірності організму в період сезонних застудних захворювань та при довготривалих захворюваннях.
Доцільно приймати у передепідемічний період і під час епідемічних ускладнень.
Перед прийманням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
Рекомендована добова доза становить:
Дітям від 14 років і дорослим приймати 2-3 капсули 1 раз на добу.
Приймати перорально за 30 хвилин до вживання їжі, запиваючи невеликою кількістю теплої води.
Не рекомендовано перевищувати зазначену кількість дозування.
Тривалість курсу - 10 діб.
Через 40 днів після закінчення прийому - можливе повторення курсу.

Протипоказання: жінкам у період вагітності та лактації, дітям до 14 років, при індивідуальній підвищеній чутливості до компонентів.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами: не впливає.
Взаємодія: сумісний із засобами традиційної терапії вірусних та бактерійних захворювань.

Зберігати: в оригінальній упаковці, в чистих провітрюваних приміщеннях, захищених від потрапляння прямих сонячних променів, при температурі не вище 25 °С та відносній вологості повітря не вище 80 % у недоступному для дітей місці.
Дату виробництва та строк придатності - дивись на флаконі або блістері.
Номер партії збігається з датою виробництва.
Упаковка: флакони по 30 капсул або блістери по 10 капсул, по три блістери в пачці.
Категорія відпуску: без рецепта.

Дієтична добавка II-3-III-22-25-VII-48-VIII-6-VI-44. Вироблено за ТУ У ТУ У 10.8-31034548-002:2013 зі змінами, узгодженими Міністерством охорони здоров'я України. Не містить генно-модифікованих організмів, барвників, ароматизаторів, антибіотиків і консервантів. Може містити незначну залишкову кількість лактози, білку злакових та сої. Не є лікарським засобом. Не рекомендується використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Маса нетто капсули: 250 мг(mg)±9%.

Вироблено в Україні.
Відповідає міжнародним вимогам до якості.