НВП «Аріадна». Здоров'я в кожен дім!

Біфілакт Екстра - Ефективний синбіотик для дітей та дорослих 12 млрд КУО в кожній капсулі

Ефективний синбіотик для дітей та дорослих
12 млрд КУО в кожній капсулі

Сприяє формуванню та підтримці здорового мікробіома кишечнику.
Сприяє ефективному відновленню мікрофлори при її порушеннях - дисбактеріозах різної етіології.
Сприяє нормалізації функціонування шлунково-кишкового тракту і нормалізації обмінних процесів
організму.
Активно сприяє пригніченню патогенної мікрофлори.

Біфілакт Екстра

Склад. Одна капсула містить:Живі ліофілізовані пробіотичні мікроорганізми - 40 мг (mg); дієтичні волокна (целюлоза, геміцелюлоза, пектин,лігнін)-70 мг (mg); допоміжні речовини: мальтодекстрин - 86,4 мг (mg); тальк - 2 мг (mg); магнію стеарат-1,бмг(mg). Одна капсула містить 12 млрд (billions) колоніє-утворюючих одиниць КУО (CFU) пробіотичних мікроорганизмів. Пробіотичні мікроорганізми: Bifidobacterium bifidum АС-1670, Bifidobacterium adolescentis АС-1245, Lactobacillus acidophillus В-6257, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus В-З96 4, Lactobacillus fermentum В-757З. Завдяки іммобілізації на дієтичних волокнах пробіотичні мікро­організми систематично захищені від руйнівних факторів. Дія корисних бактерій пролонгована. 
Фармакологічні властивості компонентів. Властивості синбіотика Біфілакт Екстра зумовлені властивостями його компонентів та їх синергічним поєднанням. Синбіотик - це сучасна форма пробіотичного препарату, в якій поєднано властивості пробіотиката пребіотика.
Пробіотична дія.Мікроорганізми, що входять до складу Біфілакт Екстра, мають високу антагоністичну активність до патогенних мікроорганізмів, сприяють розвитку нормальної мікрофлори; високо стійкі до кислого середовища шлунка і жовчних кислот; володіють високою природною антибіотикостійкістю; виявляють високу адгезію до епітелію кишечнику, сприяють відновленню нормального фізіологічного стану ворсинок епітелію. За рахунок пролонгованої дії відновлюється мікрофлора уздовж всього травного каналу. Основна частка біфідобактерій знаходиться в товстій кишці. Біфідобактерії покращують процеси гідролізу й абсорбції ліпідів, протеїнів, вуглеводів, беруть участь у мінеральному обміні, пере­шкоджають адгезії й колонізації кишечнику умовно-патогенними мікроорганізмами, мають високу антагоністичну активність до пато­генних і умовно-патогенних мікроорганізмів, активно конкурують із потенційно патогенною флорою за поживні речовини і сайти адгезії на епітелії. Антагонізм лактобактерій до чужорідних мікроорганізмів зумовлений утворенням молочної кислоти та синтезом інших анти­мікробних субстанцій: лізоциму, бактеріоцинів (лактоцинів), коротко­ланцюгових кислот. Вони зброджують вуглеводи з утворенням переважно оцтової і молочної кислот, не утворюють вуглекислий газ; синтезують амінокислоти і білки, вітамін D, пантотенову кислоту, віта­міни групи В Щ, В2, В3, В6, В12); сприяють посиленню процесів всмо­ктування через стінки кишечнику іонів кальцію, заліза, вітаміну D. Рекомендовано широке використання Біфілакт Екстра, оскільки бактерії, що входять до його складу, не містять плазмідну ДНК, яка загрожує поширенню антибіотикорезистентності серед патогенних бактерій. Поєднуючись із біфідобактеріями, лактобактерії суттєво сприяють метаболізму білків, жирів, вуглеводів, нуклеопротеїдів, жовчних кислот, холестерину, гормонів, оксалатів, запобігають всмоктуванню токсичних продуктів метаболізму, насамперед аміаку й окремих амінів, запобігають надмірному розвитку гнильних процесів у кишечнику, інактивують шкідливі сполуки, зокрема й канцерогенні. Організм людини не здатен синтезувати вітаміни і має отримувати їх із довкілля. Одним із джерел утворення низки вітамінів є саме нормаль­на мікрофлора кишечнику, тому дисбактеріоз часто супроводжується ознаками вітамінної недостатності. Сприятливий вплив біфідо- та лактобактерій на процеси травлення і всмоктування базується на синтезі великої кількості ферментів, які беруть участь у метаболізмі багатьох компонентів їжі, покращенні симбіонтного травлення, нормалізації секреторної функції різних відділів травної системи. Крім того, мікробні симбіонти людини мають величезний позитивний вплив на морфофункціональні характе­ристики травної системи, зокрема на формування всіх структурних компонентів кишкової стінки, моторну активність кишки, водно­сольовий обмін, процеси газообміну. Важливою захисною функцією біфідо- та лактобактерій, що входять до складу синбіотику Біфілакт Екстра, є її антитоксичні властивості. Маючи активні протеолітичні системи, вони забезпечують інактивацію багатьох мікробних токсинів, антигенів, алергенів і частково перетравлених білків, що зменшує ризик сенсибілізації організму і розвитку супутніх шкірних захворювань. У травному каналі молочнокислі бактерії можуть виконувати функцію біосорбенту за рахунок здатності акумулювати, інактивовувати і виводити з організму багато токсичних продуктів екзогенного або ендогенного походження, зокрема, токсичні метали, феноли та інші ксенобіотики. Тому прийом Біфілакт Екстра дозволяє знижувати рівень ксенобіотиків в організмв в цілому. Лактобактерії в поєднанні з біфідобактеріями становлять основну ланку нормального біоценозу людини. Вони відіграють ключову фізіологічну роль у функціонуванні мікроекологічної системи здорових людей. Завдяки тому, що до складу Біфілакт Екстра входять обидва зазначені види мікроорганізмів, препарат має ширший спектр дії і може ефективно вирішувати велику кількість проблем, пов'язаних із розладами в роботі травного каналу й запальними процесами інших органів. 
Регуляторна дія. Біфілакт Екстра проявляє комплексну дію на регуляцію травлення, підтримує нормальний склад кишкової мікро­флори, зменшує симптоми моторно-евакуаторної дисфункції шлунку та кишечнику. Біфідобактерії ферментують у кишечнику речовини, які не можуть засвоюватись організмом (нерозчинний крохмаль, складні вуглеводи, олігоцукри, протеїни і муцин), на більш прості. У результаті цього метаболізму утворюються в основному аніони коротколанцюгових кислот (лактат і ацетат), які необхідні для щоденних енергетичних потреб макроорганізму. Дія Біфілакт Екстра реалізується уздовж всього травного каналу. Завдяки іммобілізації активних компонентів (лактобактерій, біфідобактерій) на біополімерах, ці компоненти не руйнуються в кислому середовищі шлунка. У тонкій і товстій кишці Біфілакт Екстра коригує склад кишкової флори, а вивільнена від іммбілізованих компонентів матриця біополімерів відіграє роль ентеросорбенту для токсинів. 
Імуномодулюча дія. Склад Біфілакт Екстра дібрано так, щоб найбільш природно, фізіологічно і водночас ефективно проявляти імуномодулюючу дію. 
За рахунок вищеописаних властивостей компонентів Біфілакт Екстра має високу ефективність і рекомендується до широкоrо застосування.

Ключові параметри ефективн ості Біфілакт Екстра безпосередньо залежать від таких чинників:
● Широкий спектр видів бактерій та їх висока концентрація макси­мально збільшують ймовірність успішної колонізації ними кишечнику.● Висока антагоністична активність та стійкість до кислого середовища шлунку і жовчних кислот.● Висока природна антибіотикостійкість та адгезія до епітелію кишечнику; властивості сприяти відновленню нормального фізіологічного стану ворсинок епітелію.● Біотехнологія іммобілізації, яку використовують при виробництві Біфілакт Екстра, передбачає фіксацію бактерій на волокнах високо­молекулярних сполук, які забезпечують захист зафіксованих бактерій від впливу шлункового соку і жовчі. При потраплянні у водне середовище рослинні біополімери утримують воду навколо себе і бактерій. Формується гідратована високомолекулярна полісаха­ридна оболонка, яка забезпечує захист для іммобілізованих бактерій. Крім того, фіксація лактобактерій на твердому середовищі підвищує їх стійкість, життєздатність, забезпечує швидкість та пролонгованість колонізацїі кишечнику.● Застосування додаткових компонентів-синергістів.
Найважливішим аспектом безпеки Біфілакт Екстра є відсутність у його складі: а) генетично модифікованих мікроорганізмів; б) організмів умовно-патогенної мікрофлори кишечнику; в) плазмідної ДНК в культурах використаних мікроорганізмів, які формують склад Біфілакт Екстра.  Біфілакт Екстра показаний:● при дисбактеріозах різного походження;● при діареї різного походження в т.ч. антибіотик-асоційованої діареї;● при захворюваннях органів шлунково-кишкового тракту і травної системи -гастрит, коліт, виразкова хвороба шлунка та дванадцяти­палої кишки;● при ферментативної недостатності підшлункової залози;● при інфекційних захворюваннях шлунково-кишкового тракту (включаючи хелікобактеріоз, ешеріхілез, шигельоз, сальмонельоз таін.);● при вірусних інфекціях, у т.ч. при герпесі (включаючи цито­мегаловірус), ротавірусної інфекцїі, гепатиті;● при хронічних запорах, особливо у дітей;● останні два дні і відразу після антибіотикотерапії та променевої терапії, одночасно або відразу після лікування хімічними синтетичними або гормональними лікарськими засобами;● при інтоксикаціях (отруєннях) екзогенного (харчові, хімічні, лікарські, важкими металами, радіонуклідами, пестицидами та ін.) та ендогенного походження (що виникають при різних захворю­ваннях і дисфункцїі внутрішніх органів);● при цукровому діабеті;● при алергічних захворюваннях і станах (атопічний дерматит, нейродерміт, кропив'янка, бронхіальна астма та ін.); ● при грипі, ГРВІ, гаймориті, тонзиліті (ангіні), бронхіті;● при запаленні легенів і хронічних обструктивних захворювання легенів;● при бактеріальних і вірусних захворюваннях сечостатевої системи системи, включаючи ниркову недостатність, пієлонефрит, простатит, цистит, уретрит; при захворюваннях, що передаються статевим шляхом;● під час вагітності;● при целіакії;● при гіповітамінозах у дітей;● для адаптації дітей в дитсадок, школи;● при підготовці до операцій і після операцій;● при психоемоційних навантаженнях, стресі.
Рекомендовано як джерело лактобактерій, біфідобактерій та дієтичних волокон для нормалізації мікрофлори кишечника. Перед застосуванням рекомендовано проконсультуватися з лікарем. 
Спосіб застосування. Мінімальна рекомендована добова доза:-дітям від З до 12 років та дорослим-по 1 капсулі два рази на добу. Капсулу проковтнути та запити невеликою кількістю теплої води. Приймати за ЗО хвилин (mіп) до вживання їжі.Не рекомендується самостійно перевищувати зазначене добове дозування. 
Мінімальна рекомендована тривалість курсу: 14 діб. Підвищена доза та тривалість курсу можливі за рекомендацією лікаря.Застереження. На початку прийому може бути тимчасове послаблення випорожнень, що не є підставою для відміни прийому препарату. Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами - не впливає.Зберіrання. в оригінальній упаковці, захищено від прямих сонячних променів при температурі не вище 25 °Ста відносній вологості повітря не вище 80%. Зберігати в недоступному для дітей місці.Придатний до (число, місяць, рік) та номер серії «L» - вказані на блістері.Упаковка: по 1 О капсул у блістері, по З блістери в пачці.Катеrорія відпуску. Без рецепта. 
Дієтична добавка. Не містить лактозу, генна-модифікованих організмів, барвників, ароматизаторів, антибіотиків і консервантів. Не є лікарським засобом. Не рекомендується використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Вироблено за ТУ У 23857915-001-97 зі змінами, що узгоджені Міністерством охорони здоров'я. 
Маса нетто капсули: 200мг (mg) ± 9%. 

Illustration

Вироблено в Україні.
Відповідає міжнародним вимогам до якості.