НВП «Аріадна». Здоров'я в кожен дім!

Іммунотін

Високоефективний імуностимулятор

Сприяє зміцненню імунітету та загальній опірності організму в період сезонних застудних
захворювань та при захворюваннях, що супроводжуються зниженням імунітету.

Іммунотін

Склад. Одна капсула містить:комплекс низькомолекулярних пептидів (глікоолігопептидів) - 50 мг(mg);● комплекс бета-глюкану-50 мr(mg);● кордицепс(Соrdусерsсhіпо)-40мг(mg);● лактоферин -ЗО мr(mg);● бурштинова кислота-25 мr(mg);● кверцетин-25 мr(mg);● допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, магнію стеарат,● кремнію діоксид, тальк-ЗОмг(mg).Форма випуску: капсули.
Фармакологічні властивості компонентів. Імуностимулюючі та противірусні властивості Іммунотін зумовлені синергічною композицією його компонентів. Біологічно активні складники Іммунотін мають органічну природу - їх виділено з рослинної, молочної сировини та біомаси синергічної композиції штамів корисної мікрофлори: Ві dobacterium Ьі dum, Ві dobacterium adolescentis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus sakei, Lactobacillus casei (глікоолігопептиди).
Комплекс глікоолігопептидів (ГОП) отримано шляхом скерованої деструкції клітинних стінок композиції бактерій. ГОП належать до класу потужних імунотропних сполук. Вони стимулюють імунітет і забезпечують захист від чужорідних мікробних інфек­ційних агентів. Потрапляючи в організм, ГОП імітують природний процес виявлення фрагментів оболонки бактерій. Імуномодулююча дія реалізується завдяки зв'язуванню ГОП із внутрішньоклітинними Nod 1- та Nod 2-подібними рецепторами організму. Вони ініціюють сигнальний каскад реакцій синтезу імунокомпетентними клітинами ключових прозапальних цитокінів (ІЛ-1, ІЛ-б, ІЛ-12) та активацію механізмів імунного захисту організму, що завершується активацією нуклеарного фактора NF-kB і виробленням фактора некрозу пухлин (ФНП) та колонієстимулюючих факторів. Механізм дії ГОП також пов'язаний зі зворотним гальмуванням функцій ядерних імпортинів і відповідної блокади ядерного імпорту та експорту вірусних полінуклеотидів і білків. ГОП стимулюють утворення в організмі а-, b- ­та g-інтерферонів. Основними продуцентами інтерферонів є клітини епітелію кишечнику, гепатоцити, Т-лімфоцити, нейтрофіли та гранулоцити. ГОП відновлюють співвідношення Т-супресори/Т­хелпери; ефективно протидіють багатьом патогенам. Гемопоетична активність ГОП забезпечується їх здатністю індукувати секрецію макрофагами гемостимулюючих цитокінів і, зокрема, колонієсти­мулюючих факторів та інтерлейкіну-1. Також відомі ад'ювантні властивості ГОП -посилення вироблення антитіл при імунізації. 
Комплекс бета-глюкану-це високомолекулярний полісахарид природного походження. Молекули бета-глюкану не зазнають ферментативної фрагментації у травному каналі. Їх захоплюють клітини слизової оболонки кишечнику й активно переносять у підслизовий шар, у якому молекули бета-глюкану активують макрофаги, а через них - лімфоцити, відповідальні за захист ендотелію, тобто за місцевий імунітет. Завдяки механізму ре популяції активовані лімфоцити зі слизової оболонки кишечнику розповсю­джуються у слизові оболонки різних органів, забезпечуючи таким чином їх захист від інфекцій. З одного боку, активується фагоцитарна функція макрофагів, з другого - починають посилено синтезуватися і вивільнятися такі речовини, як цитокіни (інтерлейкіни, інтерферон), що є сигналом для інших клітин імунної системи, наприклад, Т­лімфоцитів, фактора росту епідермальних клітин, фактора ангіо­генезу. Бета-глюкан має унікальну властивість - приєднуючись до ракових клітин, помічати їх, роблячи більш помітними для розпізна­вання імунною системою. Бета-глюкан підвищує активність природніх клітин-кіллерів, які мають властивість знищувати клітини, що інфіковані вірусами або переродилися у ракові клітини. Також Бета-глюкан допомагає боротися з побічними ефектами хіміо- та променевоїтерапіїі-слабкістю, нудотою, інфекціями, стресом. Кордицепс. Завдяки дії кордицепсу синтезується низка біологічно активних речовин. Ці сполуки активують імунні клітини організму людини, які збільшують продукцію цитокінів та інтерферону, посилюють резистентність до різних патогенних мікроорганізмів, підвищують адаптаційні можливості організму, мають антиоксидантну активність.
Лактоферин є відомою імуномодуляторною органічною сполукою. Противірусна активність лактоферину реалізується шляхом запобігання ним адгезії вірусних частинок на поверхню клітин-мішеней. Крім взаємодії з клітинними рецепторами, лактоферин безпосередньо зв'язується з вірусними частинками і запобігає їх проникненню в клітини. Останнім етапом у розвитку противірусної активності білка є пригнічення вірусної реплікації вже після потрапляння вірусу в клітину. Протизапальний ефект цього білка реалізується за рахунок стимулювання синтезу протизапальних цитокінів (IL-4 та IL-10) і пригнічення синтезу прозапальних цитокінів (TNF, IL-1 Р).
Кверцетин (3,3',4',5,7-пентагідроксифлавон) - флавоноїд рослинного походження. Сприяє підвищенню активності фагоцитів, Т ­і В- лімфоцитів; синтезу антитіл. Пригнічує ензими (ліпооксигеназу), прозапальні медіатори та вивільнення гістаміну, що знижує ризик розвитку запальних процесів. Кверцетин сприяє усуненню набряків при сінній лихоманці та інших алергопатологіях. Підвищує тонус судин, має антиоксидантну та мембраностабілізуючу дію на сполучну тканину судин, знижує проникність судин. Крім того, кверцетин пригнічує синтез лейкотрієнів, які мають значно сильнішу запальну дію, ніж гістамін, і можуть провокувати розвиток бронхіальної астми.
Бурштинова кислота (бутандіова кислота) є учасником циклу трикарбонових кислот, що забезпечує клітини енергією, сприяє пришвидшенню утилізації продуктів перекисного окиснення ліпідів, зменшує прояви запального процесу завдяки нормалізації вироблення серотоніну та гістаміну. Бурштинова кислота має імуномодуляторні властивості. Забезпечує метаболічний, антигіпок­сичний та антиоксидантний ефект. Метаболічна дія полягає в тому, що в клітини надходить речовина, яка вступає у цикл Кребса, в якому синтезується АТФ. Антигіпоксична дія бурштинової кислоти полягає в тому, що вона покращує тканинне дихання, тобто транспортування кисню з крові до клітин. Антиоксидантна дія полягає в пригніченні вільних радикалів, які руйнують клітини.
Синергічна композиція компонентів препарату Іммунотін сприяє підвищенню функціональної активності (бактерицидної, цитотоксичної) «головних» клітин вродженої імунної системи, фагоцитів. Сприяє підвищенню синтезу специфічних антитіл і нормалізації балансу Th 1 /Тh2-лімфоцитів у бік переваги Th 1. Завдяки наявності шести активних компонентів, синергічна композиція сприяє посиленню синтезу антитіл до вірусів, збільшує синтез lgA та lgM на слизових оболонках ЛОР-органів. Отже, компоненти Іммунотін сприяють підвищенню загальної опірності організму. Застосування Іммунотін при бронхообструктивних захворюваннях сприяє зниженню рівнів IL-4 та IL-5, а також підвищенню рівня IL-12; сприяє зниженню вироблення опасистими клітинами гістаміну при незмінному рівні імуноглобуліну Е. Сприяє стабілізації вивільнення гістаміну, та зникненню симптомів недуги. Завдяки такому ефекту значно підвищується якість життя пацієнта. Синергічна композиція компонентів препарату Іммунотін сприяє зменшенню частоти нападів, зменшенню дози застосовуваних інгаляційних бронхолі­тиків, позитивно впливає на показники функції зовнішнього дихання. Застосування Іммунотін сприяє посиленню захисної системи організму, дає змогу впоратися з хворобою швидше і сприяє запобіганню розвитку ускладнень. Компоненти Іммунотін не токсичні, не накопичуються в тканинах, не зумовлюють звикання. Компоненти Іммунотін забезпечують імуномодулюючу, противірус­ну, інтерферогенну, гемопоетічну дію; виявляють колоніестимулю­ючу, антигіпоксичну, протизапальну, антиоксидантну та мембрано­стабілізуючу активність; стимулюють активність нуклеарних факторів, вироблення фактора некрозу пухлин (ФНП); підсилюють вироблення антитіл при імунізації. Тому комплексне застосування препарату при бронхообструктивних захворюваннях і гострих респіраторних вірусних інфекціях обrрунтоване й доцільне. 

Показано при: ● грипі, застуді, фарингіті, тонзиліті, риніті, синуситі, трахеїті, брон-хіті та пневмонії● герпесі І та 11 типу (простого та генітального герпесу)● кандидозі і інших грибкових інфекціях● гастриті, виразці шлунку та дванадцятиперсної кишки● запальних процесах різної етіології та локалізації● підвищення резистентності організму до інфекцій
Рекомендовано приймати як джерело антиоксидантів та біологічно активних речовин. Сприяє зміцненню імунітету та загальній опірності організму в період сезонних застудних захворю­вань та при захворюваннях, що супроводжуються зниженням імунітету. Доцільно приймати у передепідемічний період і під час епідемічних ускладнень. Перед прийманням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
Спосіб застосування. Рекомендована добова доза становить: Дітям від 6 до 12 років - приймати по 1 капсулі 2 рази на добу. Дітям від 12 років та дорослим - приймати по 2-3 капсули 2 рази на добу. З метою зміцнення імунітету у передепідемічні періоди та під час епідемічних ускладнень приймати 2 капсули 2 рази на добу.
Тривалість курсу-15днів.За необхідності курс можна повторювати через 30 діб після завершення попереднього прийому. Приймати перорально за 30 хвилин до вживання їжі, запиваючи невеликою кількістю теплої води. Не рекомендовано самостійно перевищувати зазначене добове дозування. Підвищена доза та тривалість курсу можливі за рекомедацією лікаря. Протипоказання. Жінкам у період вагітності та лактації, дітям до 6 років, при індивідуальній підвищеній чутливості до компонентів.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні авто­транспортом або роботі з іншими механізмами: не впливає. Взаємодія з іншими препаратами: сумісний із засобами традиційної терапїі вірусних та бактерійних захворювань. Зберігати: в оригінальній упаковці, в чистих провітрюваних приміщеннях, захищених від потрапляння прямих сонячних променів, при температурі не вище 25 °С та відносній вологості повітря не вище 80 % у недоступному для дітей місці. Придатний до (число, місяць, рік) та номер серії «L»-вказані на блістері. Упаковка. Флакони по 30 капсул або блістери по 10 капсул, по три блістери в пачці. Категорія відпуску: без рецепта. Дієтична добавка. Не містить лактозу, генно-модифікованих організмів, барвників, ароматизаторів, антибіотиків і консерван­тів. Не єлікарським засобом. Іммунотін не рекомендується використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Дієтична добавка 111-22,25-Vl-44. Вироблено за ТУ У ТУ У 10.8- 31034548-002:2013 зі змінами, узгодженими Міністерством охорони здоров'я України.Маса нетто капсули: 250 мг (mg)±9%. 

Illustration

Вироблено в Україні.
Відповідає міжнародним вимогам до якості.