Показання для прийому гепатопротекторів

- при хронічних захворюваннях печінки (гепатитах, жировій дис­трофії, цирозі). При цьому есенці­альні фосфоліпіди сприяють віднов­ленню пошкоджених мембран клі­тин печінки, а лактулоза пере­шкоджає розвитку неврологічних ускладнень;
- в період одужання після перене­сених гострих вірусних гепатитів;
- в гінекологічний практиці: у вагіт­них, які страждають гестозом; при застосуванні великих доз стероїд­них гормонів; при токсикозах вагіт­ності;
- в дерматологічній практиці: при псоріазі, алергодерматозі;
- при аутоімунних захворюваннях;
- в кардіологічній практиці, у паці­єнтів, які страждають на атероскле­роз; при погіршенні структури і функціональної активності серця і стінок судин; у пацієнтів, які пере­несли інфаркт міокарда;
- при компенсації побічних ефектів хіміотерапії і променевої терапії;
- при впливі на пацієнта професій­них шкідливих факторів.

Ліволакт - Один з найефективніших гепатопротекторів на основі есенціальних фосфоліпідів 300мг в кожній капсулі

Один з найефективніших гепатопротекторів на основі есенціальних фосфоліпідів
300мг в кожній капсулі

Ліволакт

Гепатотропна дія есенціальних фосфоліпідів синергічно підсилена лактулозою
Сприяє відновленню клітин печінки та підтримці їх нормального функціонування

Урсофлекс - Урсодезоксіхолева кислота. Якістний класичний склад.

Урсодезоксіхолева кислота. Якістний класичний склад.

Урсофлекс

Корисний при постхолецистектомічному синдромі (ПХЕС)
Сприяє покращенню стану печінки та жовчного міхура